Fit — Art

Jesteś tutaj: Home
Fit-​Art

Fitto zaję­cia fizy­czne dla akty­wnych ludzi od juniora po seniora. Pilates dla prag­ną­cych osiągnąć smukłą syl­wetkę i mocne mięśnie, Fit Ball doskon­ały tren­ing do uzyska­nia dobrej kondy­cji i wys­portowanego ciała a jed­nocześnie dobrej zabawy. Spec­jal­nie przy­go­towane zaję­cia dla akty­wnych kobiet w ciąży i po ciąży, dla mamy i taty z bobasem, oraz wyjątkowe zaję­cia sportowo-​towarzyskie czyli „Trenuj z przy­jaciółmi”.

Art – to sztuka wiz­ażu, pro­fesjon­alny mak­i­jaż na każdą okazję a dla akty­wnych warsz­taty mak­i­jażu.

Newslet­ter

Sub­skry­buj!